Ook ONLINE
    info@durvenenzo.nl                06-15959467                't Kompas   Grote Kerkstraat 31, Harlingen
Ook ONLINE
   

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden bij coaching:                                                                                                                   

 • U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de  telefoon, of het invullen van het aanmeldformulier. Het kan gebeuren dat u de voicemail krijgt, spreek dan gerust een boodschap in. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.
  Houdt u rekening met een mogelijke wachttijd voor de eerste afspraak gemaakt kan worden.
 • Door vooraf het contactformulier met de  hulpvraag toe te sturen, kan tijdens de eerste afspraak meteen worden gestart met de hulpvraag.
 • Omdat het de bedoeling is dat de verbetering ook thuis door blijft gaan, werk ik bij voorkeur met de jongere in het bijzijn van de ouder(s)/verzorger(s). Samen ontdekken we wat voor jullie situatie het beste werkt en waarmee u thuis verder kunt helpen. Voor de jongere is dat prettig en veilig.
 • De Praktijk wijst uit dat er al meteen na 1 tot 3 afspraken al veel verandert in de situatie. Aan het eind van iedere coaching wordt besproken of een nieuwe afspraak nodig en wenselijk is.
 • De jongere wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de hulpvraag.
 • U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
 • De jongere en de ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering van de hulpvraag. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf of de jongere zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Ik ben geen gesprekspartner van derden. Dit betekend dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaats vindt. Zo nodig ondersteun ik de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) in het voorbereiden van gesprekken met derden.
 • Coaching gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden.
  Dit wordt altijd eerst met de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Heeft u een vraag of klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor de situatie.
 • Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie. Mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.
 • Tip: Mogelijk kunt u de kosten bij uw belastingaangifte opvoeren als buitengewone uitgaven.

Algemene voorwaarden bij het volgen van een training:

 • Deelname aan een training is op eigen risico. Durven & Zo coaching is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten.
 • Bij aanvang van een training gaat de jongere en de ouder/verzorger automatisch akkoord  met de algemene voorwaarden.
 • Wanneer een deelnemer geblesseerd of voor langer tijd ziek raakt, bestaat de mogelijkheid na overleg van een doktersverklaring om het cursusgeld op te schorten voor een volgende trainingsgroep. Deze regel kan nimmer met terugwerkende kracht worden toegepast.
 • Bij het volgen van een training in een groep staan de data vast. Mocht je verhinderd zijn, dan is het helaas niet mogelijk een (gedeelte van het) bedrag terug te vorderen.
 • Mocht er een klacht zijn, dan neem ik dit serieus en wil ik daar graag met u over in gesprek zodat wij gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.Mandy Braet
Coaching bij opgroeien & opvoeden
 
 
T: 06-15959467
E: info@durvenenzo.nl
W: www.durvenenzo.nl

>