“Goldstein” Agressie Regulatie Training
 

Herken je dit

  • je hebt moeite om je emoties te controleren
  • je hebt moeite om je emoties te uiten
  • je vindt het lastig om keuzes te maken
  • je hebt regelmatig/vaak problemen of ruzie
  • je vindt het lastig om eervol uit een conflictsituatie te stappen

Weet dat je niet de enige bent die het moeilijk vindt om met meningsverschillen om te gaan.  Als je boosheid voelt, kan het zijn dat je agressief wordt en lelijke dingen gaat zeggen, met als gevolg dat er problemen ontstaan met familie, vrienden en andere mensen in het je omgeving.

Maar je wordt niet voor niets boos! Het voelt alsof anderen je niet begrijpen of alsof ze jouw mening niet belangrijk genoeg vinden. Of misschien wordt je boos omdat je het gevoel hebt dat je je doelen niet kan bereiken. Het is begrijpelijk dat je dit zo ziet. Maar het is belangrijk dat je leert deze boosheid te benutten en te zien als een teken dat er iets moet gebeuren.
Ook hebben veel jongeren met bijvoorbeeld een vorm van autisme of A.D.(H).D. moeite om hun emoties te beheersen. Zij hebben vaak last van angsten, voelen zich onbegrepen, worden vaak buitengesloten en/of zijn het slachtoffer van pestgedrag.

 

Durven doen!

Je hebt last van je boosheid of gedrag? Je gaat zelf bepalen welke doelen je wilt behalen. Ik als coach, maar ook je ouder(s)/verzorger(s) gaan je daarbij helpen. Je doelen worden opgenomen in een contract, zodat duidelijk is wat jij in deze training wilt leren. Doordat je zelf aangeeft wat je zou willen veranderen maakt tekening-bekerdat het dan ook echt jouw eigen training gaat worden! Je hebt vanaf nu dus je gedrag zelf in de hand.

 

 De cursus

Het probleem onder controle krijgen en in een veilige situatie oefenen hoe je middels bepaalde technieken je emoties kunt beheersen. Door deze techniek ook in het dagelijkse leven toe te passen zal je zien dat de omgang met anderen verbetert. Hierdoor kan jij je doelen makkelijker en op een boterkaasprettige manier bereiken. Ook zal je ervaren dat door het toepassen van deze technieken er rust in je hoofd komt, waardoor je jezelf een stuk prettiger zal voelen.

 

Werkwijze

tekening-abcIn 8 lessen van 1,5 uur voeren we gesprekken en worden middels rollenspellen en gedragsoefeningen, handvatten aangereikt om met agressie en boosheid om te gaan volgens de “Goldstein” ART methode.
De training kan ook in groepsverband worden gegeven. We gaan actief aan de slag waarbij wordt gekeken naar de behoefte van de deelnemers.

Voorafgaand aan de cursus volgt een intake gesprek met de deelnemer en de ouder(s)/verzorger(s), ook wordt de cursus afgesloten met een gesprek  met de deelnemer en de ouder(s)/verzorger(s)

Tijdens de lessen wordt veel positieve bekrachtiging gegeven door het geven en laten geven van complimenten. Belangrijk is dat geleerd wordt hoe je gecontroleerd met emotie om kan gaan en toch de dingen die voor jou van belang zijn kan bereiken. Bewezen is dat Agressie Regulatie Training erg effectief is, immers opkomen voor je eigen doelen blijft je hele leven van belang.

De deelnemers krijgen aan het einde van elke les huiswerk mee, om het geleerde in de praktijk te brengen. Het opgegeven huiswerk wordt voorafgaand aan elke les besproken.

tekening-vliegtuigjeDe cursus is inclusief lesmateriaal.

 

memo - meld je aan

Mandy Braet
Jongerencoach
Trainer "Gelukskoffer"
Trainer “Ik leer leren”
Trainer “Rots en Water”
“Goldstein” sociaal vaardigheidstrainer
“Goldstein” Agressie regulatie trainer

T: 06-15959467
E: info@durvenenzo.nl
W: www.durvenenzo.nl
>