Coaching voor jongeren
Als jongerencoach ben ik geen therapeut! Ik ga niet graven naar de oorzaak van een situatie, problemen of gedrag. Ik kijk juist naar wat het oplost. En dat kan alleen maar vanuit de jongere. Ik stimuleer de jongere om zelf de oplossing te vinden en toe te passen. De ouder(s)/verzorger(s) zijn hierbij ondersteunend.

Hulpvraag
 Via het contactformulier op deze website kunt u uw gegevens en de hulpvraag alvast aangeven. Naar aanleiding van de gegevens neem ik contact met u op voor het maken van een afspraak.

Kennismakingsgesprek
In een kennismakingsgesprek vindt de eerste uitwisseling van informatie plaats en is ruimte om eventuele vragen te stellen. Dit kennismakingsgesprek is telefonisch.

Vervolgtraject
Jongeren coaching is gericht op dat de jongere zijn of haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden ontdekt en deze leert in te zetten in situaties die voor hem of haar moeilijk zijn. Er wordt aandacht gegeven aan de belemmeringen die de jongere tegen komt. Ik maak hierbij gebruik van verschillende mogelijkheden, zoals gesprekstechnieken, spelvormen en creatieve werkvormen. Ook pas ik aspecten uit de “Goldstein”- methodiek en/of “Rots en Water”-methodiek toe en zet ik “schatgravers” in.

Hoe vaak?
Het “coachtraject” hangt af van de hulpvraag en hoe het geleerde in de praktijk wordt gebracht. Een traject verloopt doorgaans niet langer dan 5 tot 8 keer een coaching van 1 uur.Mandy Braet
Jongerencoach
Trainer "Gelukskoffer"
Trainer “Ik leer leren”
Trainer “Rots en Water”
“Goldstein” sociaal vaardigheidstrainer
“Goldstein” Agressie regulatie trainer

T: 06-15959467
E: info@durvenenzo.nl
W: www.durvenenzo.nl
>