Welkom


op de website van Durven & Zo coaching

 

Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je lekker in je vel zit. Je brengt dat misschien niet zo onder woorden maar aan je gedrag op school en/of thuis is dat wel te merken. Dit kan zich uiten in allerlei verschillende gedragskenmerken en problemen. Bijvoorbeeld in jezelf keren, veel verdriet hebben of juist heel boos gedrag laten zien…..

Als ouder/verzorger kun je het gevoel hebben dit niet meer zelf op te kunnen lossen en je daardoor machteloos voelen. Als coach kan ik helpen je bewust te worden van wat er speelt. Spelenderwijs en gebruikmakend van je eigen wijsheid, talenten en mogelijkheden leer ik je zelf oplossingen te vinden. Dit geeft zelfvertrouwen en maakt  sterk en weerbaar.

Ik zie mijzelf als een vuurtoren voor jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s).
Ik kan helpen als je de weg een beetje kwijt bent,  problemen hebt met leren of gewoon even niet zo lekker in in je vel zit. Mogelijk zit je vast in een situatie doordat je iets vervelends hebt meegemaakt of heb je moeite met het maken van een volgende stap in je ontwikkeling. Kortom, je bent uit balans.
Net als een vuurtoren kan ik een richting wijzen.

 

Even voorstellen

durvenenzo
Mijn naam is Mandy Braet,
jongerencoach, oudercoach
& gecertificeerd trainer

 

 

Samen met mijn gezin & coachhond “Rebel” woon ik in Harlingen, waar wij genieten van het wonen aan “het wad.”
Door mijn ervaring, in zowel het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, met o.a. het geven van workshops en het organiseren van projecten om jongeren sociaal vaardig weerbaarder te maken, ben ik me gaan specialiseren in coaching voor jongeren en ouders.
Naast terug te kunnen vallen op een brede kennis en ervaring, werk ik sterk vanuit mijn gevoel!

Mijn werkwijze is zowel kortdurende, of voor een langere periode,  ondersteuning bieden  aan jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s). Oplossingsgericht met behulp van gevarieerde methodieken, spelvormen, creatieve werkvormen en af en toe met mijn coachhond “Rebel.” Waarbij de behoefte van “jou” als persoon centraal staat.
In het op een speelse manier geven van inzichten en het bieden van handvatten kom je  tot inzichten waarvan je je hele verdere leven profijt kan hebben. Belangrijk is, dat je jezelf kan ontwikkelen in je eigen tempo en op een manier die bij jou past  Samen gaan we er voor zorgen dat je op je eigen manier een weg leert banen in de steeds harder wordende maatschappij.

 

 

 Mandy Braet

coach voor jongeren & ouders
gecertificeerd trainer

T: 06-15959467
E: info@durvenenzo.nl
W: www.durvenenzo.nl