Welkom


op de website van durven & zo

 

Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je lekker in je vel zit. Je brengt dat misschien niet zo onder woorden maar aan je gedrag op school en/of thuis is dat wel te merken. Dit kan zich uiten in allerlei verschillende gedragskenmerken en problemen. Bijvoorbeeld in jezelf keren, veel verdriet hebben of juist heel boos gedrag laten zien…..

Als ouder/verzorger kun je het gevoel hebben dit niet meer zelf op te kunnen lossen en je daardoor machteloos voelen. Als jongerencoach wil ik jongeren helpen zich bewust te worden van wat er speelt. Spelenderwijs en gebruikmakend van hun eigen wijsheid, talenten en mogelijkheden leer ik jongeren zelf hun oplossingen te vinden. Dit geeft zelfvertrouwen en maakt ze sterk en weerbaar.

Als jongerencoach zie ik mijzelf als een vuurtoren voor jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s). Ik help jongeren die de weg kwijt zijn, of misschien problemen hebben met leren. Jongeren die vast zitten in hun situatie doordat ze iets vervelends hebben meegemaakt of moeite hebben met het maken van een volgende stap in hun ontwikkeling. Kortom, ze zijn uit balans.
Net als een vuurtoren kan ik ze een richting wijzen.

 

 


Even voorstellen

durvenenzoMijn naam is Mandy Braet,
jongerencoach,
oudercoach,
& gecertificeerd trainer

 

 

Samen met mijn gezin woon ik in Harlingen, waar wij genieten van het wonen aan “het wad.”
Door mijn ervaring, in het basisonderwijs en later in het voortgezet onderwijs, in het geven van workshops en het organiseren van projecten om jongeren sterker te maken op het sociaalvaardige vlak, ben ik me gaan specialiseren in jongerencoaching.
Naast terug te kunnen vallen op een brede kennis en ervaring, werk ik sterk vanuit mijn gevoel!
Het is een voorrecht om jongeren te coachen en ze te laten beseffen dat “ze vooral zichzelf mogen zijn!”

In het op een speelse manier geven van inzichten en het bieden van handvatten komen de jongeren tot inzichten waarvan ze de rest van hun leven profijt kunnen hebben. Belangrijk is, dat iedere jongere kan zijn zoals hij/zij is en zich kan ontwikkelen op zijn/haar manier. Zij moeten op hun eigen manier een weg leren banen in de steeds harder wordende maatschappij. Het met respect met elkaar omgaan staat hierin voorop.
Als jongerencoach richt ik mij op een kortdurende, individuele, oplossingsgerichte ondersteuning van jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s). Dit met behulp van gevarieerde methodieken, spelvormen en creatieve werkvormen. Ik werk oplossingsgericht, waarbij de behoefte van de jongere centraal staat.

 

 

 Mandy Braet

coach voor jongeren & ouders
gecertificeerd trainer

T: 06-15959467
E: info@durvenenzo.nl
W: www.durvenenzo.nl